PIRKUMA LĪGUMS

1.      Vispārējie noteikumi

     Noteikumi attiecas uz visiem pirkumiem, kas veikti www.vanilasdebesis.lv, turpmāk tekstā - Pārdevējs. Veicot pasūtījumu, preču Pircējs apliecina to, ka pilnībā piekrīt Pārdevēja pirkšanas līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 2.      Pasūtījuma veikšana

2.1.Darbības, kas jāveic, lai realizētu preču pasūtījumu www.vanilasdebesis.lv

  • Pircējs izvēlas preci.
  • Pircējs atzīmē daudzumu.
  • Pircējs nospiež pogu „Ielikt grozā”. Pirkuma grozā var veikt izmaiņas, ja Pircējs pārdomājis vai izvēlējies kādu citu produktu no Pārdevēja piedāvājuma.
  • Kad izvēle pabeigta, tad Pircējs spiež pogu „Pasūtīt” un seko turpmākajām norādēm.
  • Pircējs norāda preces saņemšanas veidu.
  • Pircēja norādītajā e-pastā 24 h laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs saņem e-pastu par pasūtījumu un rēķinu, kur iekļauta izvēlētās preces cena un piegādes cena;
  • Pircējs apmaksā rēķinu, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Pārdevēja kontu bankā.
  • Pasūtījuma noformēšana un preču izsūtīšana tiek veikta pēc apmaksas saņemšanas 2 dienu laikā. Ja pasūtījums veikts brīvdienās vai svētku dienās, tad prece tiek izsūtīta pirmajā darba dienā pēc svētkiem vai brīvdienām.

2.2. Pasūtījums ir aktīvs 3 darba dienas. Neapmaksāšanas gadījumā, tas automātiski tiek dzēsts.


3. Norēķinu kārtība, pasūtījuma izpildes termiņš, piegāde un saņemšana

3.1. Visas cenas www.vanilasdebesis.lv ir uzrādītas Eiro (EUR) ar pievienotās vērtības nodokli. Preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas.

3.2. Pircējs veic apmaksu pirms preces saņemšanas, apmaksājot rēķinu uz norādītajiem bankas rekvizītiem.

3.3. Cenas, kas norādītas pie preces var tikt mainītas pēc  Pārdevēja ieskatiem, par to iepriekš nebrīdinot pircējus. Pasūtītas, bet neapmaksātas preces cena ir spēkā 3 darba dienas.

3.4. Piegāde notiek saskaņā ar Pasta stacijas, Omniva pakomātu vai Latvijas pasts izcenojumiem.

3.5. Ja Klients izvēlējies saņemt preci sevis izvēlētā adresē, tad prece tiek piegādāta 3 līdz 5 darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par preci. Piegādes dienu skaits var mainīties piegādātāju darba laika un piegādes noteikumu izmaiņu rezultātā.

3.6. Pēc preces saņemšanas Pircēja pienākums ir uzmanīgi atvērt vaļā saņemto sūtījumu, nesabojājot Preces iepakojumu un saudzīgi ar pienācīgu rūpību izturēties pret preci.


4. Pasūtījuma atcelšanas, atteikšanās no preces/pakalpojuma un pirkuma atmaksas kārtība.

4.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža izteikt pretenzijas par preces atbilstību līgumam, tās kvalitāti vai komplektāciju rakstiskā veidā nosūtot iesniegumu uz info@vanilasdebesis.lv.

4.2. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, rakstiskā veidā nosūtot iesniegumu uz info@vanilasdebesis.lv. Pircējs apņemas 7 kalendāro dienu laikā pēc atteikuma iesniegšanas nosūtīt preci pilnā komplektācijā, neatvērtu atpakaļ Pārdevējam. Atteikšanās gadījumā aicinām Pircēju nosūtīt preci atpakaļ nesabojātā tirdzniecības iepakojumā, ja šāds iepakojums precei bija paredzēts.

4.3. Pārdevējs izskata Pircēja iesniegumu par atteikšanos no pirkuma, saņem atpakaļ nosūtīto preci un atmaksā Pircējam preces vērtību 30 dienu laikā. Summa tiek atgriezta uz klienta maksājumu kartes kontu, no kura veikta apmaksa.

4.4. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības izteikt pretenzijas un saņemt kompensāciju, ja Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, nav saudzīgi ar pienācīgu rūpību izturēties pret atpakaļ nosūtīto preci.

5. Noslēguma noteikumi.

5.1. Pircējs apliecina savu piekrišanu pirkuma līguma nosacījumiem pirms pasūtījuma izdarīšanas izlasot šo līgumu un piespiežot ikonu „Pasūtīt".

5.2. Pircējam ir tiesības izdrukāt līgumu pirms pasūtījuma veikšanas un uzglabāt to drukātā veidā.

5.3. Pircēja un Pārdevēja attiecības, kas nav atrunātas šajā līgumā, regulē Latvijas Republikas tiesiskie akti.

5.4. Līgums stājas spēkā ar preces iegādes brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.5. Strīdi par līguma izpildīšanu tiek risināti pārrunu ceļā. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši LR likumiem tiesā.

6. Pārdevēja rekvizīti.

SIA "ZIRAFETTE"

Reģ.nr. 40103545357

A/S Swedbank

HABALV22

Konts: LV33HABA0551033249277

0
Copyright © Vaniļas debesis 2014-2018             

 .