Privacy policy

     SIA "ZIRAFETTE" iegūtos personas datus izmantos tikai rēķina izrakstīšanai par pasūtījumu atbilstoši LR likumdošanai. Mums nepieciešama konkrēta personu identificējoša informācija - vārds, uzvārds, e-pasts, telefons un piegādes adrese, ja vēlaties, lai prece tiktu piegādāta. Ja rodas kādi sarežģījumi vai izmaiņas saistībā ar pasūtījuma izpildi vai piegādi, mēs sazināsimies ar Jums, izmantojot sniegto informāciju. Garantējam, ka Jūsu personiskie dati būs konfidenciāli un tiks apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma izvirzītajām prasībām.

0
Copyright © Vaniļas debesis 2014-2018             

 .